Skip to main content

Bostadsrättsavtalet som säkerhet för skuld

Om du behöver lån för bostadsrättsavgiften kan du pantsätta ditt bostadsrättsavtal som säkerhet för skulden hos långivaren, till exempel banken. Bostadsrättshavaren eller panthavaren ska underrätta bostadsrättssammanslutningen om pantsättningen. Det ursprungliga bostadsrättsavtalet överlåts till panthavaren, dvs. långivaren.

Bostadsrättsbostadens säkerhetsvärde, dvs. den andel som duger som säkerhet för lånet, kan variera mellan olika banker. Ta alltså reda på avtalets säkerhetsvärde med din egen bank. En skuld som tagits för bostadsrättsavgift och som behövs för anskaffning av en bostadsrättsbostad jämställs med bostadslån.

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 58 § Pantsättning av bostadsrätten

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.