Skip to main content

Hur ofta kan mitt bruksvederlag höjas?

Bruksvederlagen för bostadsrättsbostäder höjs i allmänhet en gång per år när bestämningskalkylerna för bruksvederlaget för det kommande året har gjorts. Beräkningarna görs i allmänhet på hösten.

Bostadsrättssamfundet ska lämna uppgifter om ändringar i bruksvederlaget minst två månader innan det nya bruksvederlaget träder i kraft. Uppgifterna ska lämnas skriftligen och bostadsrättssamfundet ska utreda orsakerna till ändringen för de boende vid boendestämman. Alla bostadsrättshavare kan delta i boendestämman.

Bruksvederlaget kan höjas oftare än en gång om året, men även då ska bostadsrättssammanslutningen redogöra för orsakerna till ändringen för de boende och lämna uppgifter om ändringar i bruksvederlaget minst två månader innan det nya bruksvederlaget träder i kraft.

Bostadsrättssammanslutningen behöver inte anmäla en sådan höjning av avgiften som grundar sig på förbrukningen eller antalet personer som bor i din lägenhet. Sådan är till exempel en vattenavgift som baserar sig på antalet personer eller på förbrukning. Dessa höjningar kan alltid göras när konsumtionen eller antalet personer förändras.

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 38 § Höjning av bruksvederlaget

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 51 § Bostadsrättssammanslutningens skyldighet att lämna uppgifter om grunderna för bruksvederlagen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.