Skip to main content

Ombyggnadens inverkan på bruksvederlaget

ARA ger anvisningar om att samfundet noggrant ska utreda om det finns ett långvarigt behov av bostäder på området i fråga. Lån kan endast godkännas för sådana områden där det finns efterfrågan på bostäder som ska repareras.

ARA ger också anvisningar om att tilläggskostnaderna för ombyggnaden täcks med bruksvederlag. Sådana är till exempel bruksvederlagsgottgörelser till de boende, flyttkostnader och kostnader som orsakas av vikariebostaden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.