Skip to main content

Övervakarens och revisorns uppgifter

I bostadsrättssamfunden kan agera en övervakaren vald av boendeförvaltningen och en revisor vald av bostadsrättssamfunden. Revision regleras i lagstiftningen. Övervakaren agerar enligt vad boendeförvaltningsanstalten har ålagt honom.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.