Skip to main content

Vad betalar jag för genom bruksvederlaget?

Genom bruksvederlaget för bostadsrättsbostäder betalar du bland annat för

 • kostnader för skötsel och underhåll av fastigheter

  • underhålls-, el-, uppvärmnings-, vattenförbruknings- och avfallshanteringskostnader

 • reparationer

 • fastighetsskatt

 • tomtarrende

 • amorteringar på husets byggnads- eller ombyggnadslån, räntekostnader och andra finansieringskostnader

 • medel som samlas in på förhand till exempel för kommande ombyggnader, underhålls- och skötselkostnader,

amorteringar av räntestödslån och s.k. bulletlån som förfaller med fem års mellanrum och inlösning av bostadsrätter.

Utöver bruksvederlaget kan du bli tvungen att betala andra avgifter för din boendetid. Sådana kostnader är till exempel

 • vattenavgifter

 • bastuavgifter

 • avgifter för tvättstuga

 • nätförbindelsebetalningar.

Dessa avgifter eller vissa av dem kan också ingå i ditt bruksvederlag.

Under boendetiden betalas också andra avgifter, såsom el- och försäkringsfakturor.

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 34 § Utgifter som täcks med bruksvederlaget och beaktande av över- eller underskott i statligt stödda bostadsrättsbostäder

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.