Skip to main content

Kommuner där bostadsrättsbostäderna är belägna

Bostadsrättsbostäder har byggts med statligt stöd i de största städerna och tillväxtcentrumen, där det finns efterfrågan och behov av en sådan boendeform. Flera olika bostadsrättssamfund kan verka på samma ort.

Mer information om bostadsrättssamfund i kommunen finns på kommunernas webbplatser.

Kommunerna och deras webbplatser

ARAs bostadsmarknadsöversikt

Översikten över bostadsrättsbostäder granskar marknadsläget och bruksvederlagen för dem med hjälp av bostadsrättsindex. Översikten publiceras en gång om året utifrån uppgifter som samlats in från bostadsrättssamfunden.

Ladda ner bostadsmarknadsöversikten 2/2023: bostadsrättsbostäder (pdf) (på finska)

Mer om ämnet

Bostadsrättsbostädernas ägare

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.