Skip to main content

Vad kostar bostadsrättsboende?

Du betalar en bostadsrättsavgift av engångsnatur samt månatligt bruksvederlag för boendet.

Bostadsrättsavgiften är 15 procent av byggnadskostnaderna och den kan jämföras med en pant: avgiften återbetalas till den boende som flyttar bort från bostaden, justerad med byggnadskostnadsindex. Bruksvederlaget är lägre än hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder.

Avgifternas storlek påverkas bland annat av bostadens storlek, året då bostaden blev färdig och dess läge.

På bostadsrättssamfundens webbplatser hittar du närmare information om bostäder som intresserar dig.

Mer om ämnet

Bostadsrättsbostädernas ägare

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.