Skip to main content

Ägarbostad inom ansökningsområdet

Om du eller familjemedlemmar i åldern 18–54 år som flyttar med dig till en bostadsrättsbostad har en ägarbostad i ansökningsområdet utreder man om den motsvarar din familjs boendebehov.

I huvudstadsregionen bildar Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla tillsammans ansökningsområdet HSR vid bedömning av ägarbostaden. Alla andra kommuner är egna ansökningsområden.

Vid utredningen av boendebehovet beaktas bostadens

  • storlek

  • läge, utrustningsnivå och andra egenskaper

  • boendekostnader.

Storleken beaktas utifrån antalet rum och antalet personer, övriga orsaker ska utredas separat.

Storlek

Om det finns fler än en person per rum i din familj är din ägarbostad trång, dvs. den motsvarar inte familjens rimliga boendebehov. Köket räknas inte som rum.

Läge, utrustningsnivå och andra egenskaper

Om du upplever att din ägarbostads läge, utrustningsnivå eller andra egenskaper inte motsvarar familjens nuvarande boendebehov, ska du skriftligen motivera detta för bostadsrättsbolagets behovsprövning. Tilläggsutredningar kan läggas till i motiveringen.

Boendekostnader

Om boendekostnaderna för din ägarbostad är för stora i förhållande till inkomsterna ska du lämna in utredningar över inkomsterna och boendekostnaderna samt andra eventuella utredningar till bostadsrättssamfundet för behovsprövning.

Överlåtelse av ägarbostad

Du kan också godkännas som bostadsrättshavare på villkor att du överlåter en ägarbostad i ansökningsområdet inom sex månader från det att bostadsrättsavtalet ingicks. Villkoret ska antecknas i bostadsrättsavtalet. Bostadsrättssamfundet är skyldigt att övervaka att villkoret i avtalet uppfylls.

Mer om ämnet

Bostadsbehov och förmögenhet

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.