Skip to main content

Bostadsbehov och förmögenhet

Innan bostadsrättsavtalet kan ingås utreder bostadsrättssamfundet om du behöver en bostadsrättsbostad. Utredningen görs utifrån de uppgifter du lämnat.

Om du eller familjemedlemmar i åldern 18–54 år som flyttar med äger bostaden eller har förmögenhet, beaktas de i bedömningen av bostadsbehovet.

När har familjen inte rätt att ingå bostadsrättsavtal

Familjen äger en motsvarande bostad

Du eller din familj anses inte behöva en bostadsrättsbostad om du eller en familjemedlem i åldern 18–54 år har en ägarbostad i ansökningsområdet som rimligen motsvarar den bostadsrättsbostad som söks

 • till sitt läge

 • till sin storlek

 • till sin utrustningsnivån

 • till sina boendekostnader och

 • andra egenskaper.

Vad avses med ansökningsområde?

I huvudstadsregionen bildar Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla tillsammans ansökningsområdet HSR.

Alla andra kommuner är egna ansökningsområden.

Familjens förmögenhet överskrider en viss gräns

Du eller din familj anses inte behöva en bostadsrättsbostad om du eller din familj har så mycket förmögenhet att du eller ni kan

 • finansierar minst 50 procent av det gängse priset på den bostad eller motsvarande bostad som ansökan gäller eller

 • grundrenovera en ägarbostad inom ansökningsområdet så att den motsvarar den bostad som söks.

Bostadsrättssamfundet fastställer förmögenhetsgränsen. Gränsen bedöms utifrån bostadens läge och storlek.


Exempel på bedömning av förmögenhet

Hietanens familj (Heikki 35 år, Anni 32 år + två barn) bor på hyra och har ansökt om en bostadsrättsbostad på 90 m2 i Helsingfors.

Förmögenhetsgränsen beräknas på basis av storleken på den bostad som ansökan gäller och kvadratmeterpriset på de gamla aktiebostäderna i området enligt följande:

Bostadens värde: 90 m2 x 4 134 euro = 372 060 euro

50 procent av bostadens värde: 372 060 x 50 % = 186 030 euro

Aktiebostadens kvadratmeterpris (4 134 euro) härstammar från Statistikcentralens prisstatistik över gamla aktiebostäder.

Hietanens familj har 40 000 euro på sparkontot och en sommarstuga vars värde är 50 000 euro. Den sammanlagda förmögenheten är 90 000 euro, dvs. under 186 030 euro.

Familjen har alltså rätt till en bostadsrättsbostad.


Bilagor som ska lämnas in till bostadsrättssamfundet

Lämna in följande bilagor till bostadsrättssamfundet innan du ingår avtalet:

 • den senaste förhandsifyllda skattedeklarationen

 • förmögenhetsutredning (blankett ARA 66)

Dessutom ska följande utredningar om eventuell annan egendom lämnas till bostadsrättssamfundet:

 • Om du eller din familj har en ägarbostad ska du lämna in en utredning över dess värde och egenskaper (storlek, kondition osv.).

 • Om du eller din familj har annan förmögenhet, såsom en sommarstugefastighet, andelar i fastigheter i ett dödsbo eller andelar i fastighetssamfund, ska du lämna in en kopia av fastighetsskattebeslutet.

 • Om du eller din familj har aktier, fondplaceringar eller motsvarande, lämna in utredningar över deras värde.

Samfundet kan vid behov också begära andra tilläggsutredningar.

Mer om ämnet

Ägarbostad inom ansökningsområdet

Prisindex för gamla aktiebostäder, tabell 13mp (Statistikcentralen)

Områdesklassificering av bostadsprisstatistiken (Statistikcentralen)
I Statistikcentralens områdesklassificering indelas de stora städerna i områden enligt postnummer. Helsingfors

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.