Skip to main content

Uppsägning av bostadsrätt

När du vill överlåta din bostadsrätt ska du skriftligen meddela bostadsrättssamfundet om detta. Uppsägningstiden är tre månader. Samfundet är skyldigt att lösa in bostadsrätten och återbetala bostadsrättsavgiften inom tre månader från det att anmälan om uppsägning har inkommit till samfundet.

Se närmare uppsägningsvillkor i ditt bostadsrättsavtal. Se också till att det i bostadsrättsavtalet görs en anteckning om överlåtelsen, återbetalningen av bostadsrättsavgiften och att bostadsrätten upphör. Du befrias från skyldigheterna när bostadsrätten har antecknats som upphörd.

Mer om ämnet

Återbäring av bostadsrättsavgiften

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 57 §

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.