Skip to main content

Skilsmässa och upplösning av samboförhållande

Vid skilsmässa eller upplösning av samboförhållande kan den andra parten kräva att få en bostadsrätt som tillhör den andra maken eller makarna tillsammans, om bostaden har varit makarnas gemensamma hem. Man ska dock beakta förhållandets längd, makarnas behov av bostad, den skuld som tagits i bostadsrätten och övriga omständigheter.

Kravet på två års boendetid vid överlåtelse gäller inte skilsmässosituationer.

Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 65 § Bostadsrätten vid avvittring

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.