Skip to main content

Ersättning för underhålls- och ändringsarbeten

Om du har utfört nödvändiga underhålls- eller ändringsarbeten i lägenheten har du i egenskap av bostadsrättshavare rätt att få en skälig ersättning för dem av bostadsrättssamfundet. Ersättningen förutsätter att bostadsrättssamfundet har gett tillstånd att utföra underhålls- eller ändringsarbetet.

Meddela alltid bostadsrättssamfundet om planerade underhålls- och ändringsarbeten på förhand och säkerställ att arbetena är tillåtna samt vilka kostnader som ersätts. Allmän praxis är att man fastställer en så kallad amorteringstid för kostnaderna och att den återstående delen betalas i samband med återbetalningen av bostadsrättsavgiften när du överlåter bostaden.

Mer om ämnet

Återbäring av bostadsrättsavgiften

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.