Skip to main content

Asukkaiden edustaja muussa kuin asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön hallituksessa

Jos omistajayhteisön päätoimiala on muu kuin Ara-rahoitteisten asumisoikeustalojen omistaminen ja hallinta, valitaan asukkaiden edustajat siihen toimielimeen, jonka tehtävänä on erityisesti asumisoikeustalojen hoitoa, kunnossapitoa, talousarvion valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat asiat. Jos tällaista toimielintä ei ole, sitä ei tarvitsisi perustaa. Näissä tapauksissa esimerkiksi isännöitsijä tai talouspäällikkö tms. henkilö on suoraan yhteydessä asukkaiden edustajiin ja asukashallintoa toteutetaan tällä tavalla.

Aran yleishyödylliseksi nimeämän asumisoikeusyhteisön toimialana tulee olla kohtuuhintaisten asumisoikeusasuntojen tuottaminen. Tämä säännös soveltuu siis poikkeustilanteisiin, mikäli yhteisön toimialaan kuuluisi muutakin toimintaa ja valtion tukemat asumisoikeusasunnot on kirjanpidollisesti eriytetty muusta toiminnasta. Säännöksen tarkoituksena on varmistaa, että asumisoikeuden haltijat voivat vaikuttaa myös tällaisessa järjestelyssä omaa asumistaan koskevaan päätöksentekoon.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.