Skip to main content

Hallitustyöskentely

Hallituksella on osakeyhtiössä niin sanottu yleistoimivalta, jolla tarkoitetaan sitä, että kaikki päätöksenteko, joka ei osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu muulle päätöksentekoelimelle, kuten yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajalle, on hallituksen vastuulla.

Hallitus on luonteeltaan niin sanottu luottamuselin. Hallituksen jäsen täytyy voida erottaa koska tahansa ja toisaalta jäsenen on voitava itse halutessaan myös erota luottamustoimestaan vapaasti.

Yhteisön hallituksessa asukasjäsen on tasavertainen päätöksentekijä yhtiön edustajien kanssa hallituksen vastuulle kuuluvissa asioissa. Asukkaita edustavan hallitusjäsenen tulisi edistää koko yhteisön etua eikä hän ole yksittäisen asumisoikeuskohteen edustaja hallituksessa.

Asunto-osakeyhtiöissä yleistoimivalta kuuluu yhtiökokoukselle. Lähtökohta asunto-osakeyhtiöissä siis on, että yhtiökokouksella on toimivalta kaikissa sellaisissa asioissa, joita ei ole nimenomaisesti määrätty hallitukselle.

Hallitustyöskentely edellyttää myös vaativan tason taloudellista osaamista. Asukaskokousten kannattaa siis ehdottaa hallitukseen riittävän taloudellisen osaamisen omaavaa asukasedustajaa. Yhteisöt voivat tarvittaessa myös antaa koulutusta hallitustyöskentelystä ja tehtävään liittyvistä vastuista.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.