Skip to main content

Liikesalaisuuden piirissä olevat tiedot

Oikeuksiensa toteuttamiseksi asukashallinnon toimielimet tarvitsevat tietoja yhtiön tekemistä sopimuksista esimerkiksi huolto-, energia-, jäte ja vesisopimuksista. Sopimuksiin kuitenkin liittyy liikesalaisuuksia, kuten esimerkiksi tietoa taloudellisesta arvosta. Tiedon luvaton käyttäminen voi heikentää liikesalaisuuden haltijan asemaa markkinoilla esimerkiksi hankintojen kilpailuttamisessa.

Liikesalaisuudella tarkoitetaan tietoa, joka täyttää seuraavat edellytykset:

  • tieto ei ole tällaisia tietoja tavanomaisesti käsitteleville henkilöille yleisesti tunnettua tai helposti selville saatavissa

  • tiedolla on taloudellista arvoa elinkeinotoiminnassa

  • tiedon laillinen haltija on ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin sen suojaamiseksi.


Yhteisöt voivat luovuttaa vain sellaista tietoa sopimusten sisällöstä, mikä ei ole liikesalaisuuden piirissä. Tarkemmin asiasta liikesalaisuuslaissa (595/2018). Tiedot sopimuksiin liittyvistä toimittajan velvollisuuksista esimerkiksi huoltotoimenpiteiden sisällöstä ja kattavuudesta ovat sellaisia tietoja, jotka voidaan luovuttaa asukkaille. Sopimuksiin liittyvät hintatiedot kuuluvat liikesalaisuuden piiriin, myös hankintalain mukaisissa hankintayksiköissä, mikäli hintatieto on toimittajan määrittelemä liikesalaisuus.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.