Skip to main content

Millä perusteella käyttövastikettani voidaan korottaa?

Asumisoikeusasunnon käyttövastiketta voidaan korottaa yleisten kustannusten nousun perusteella. Kun rahoitusmenot sekä kiinteistön hoidon ja ylläpidon mukaiset menot nousevat, ne vaikuttavat käyttövastikkeisiin korotuksina.

Käyttövastikkeiden korotuksiin voi vaikuttaa myös edellisten vuosien aikana mahdollisesti kertynyt alijäämä. Eli jos edellisinä vuosina käyttövastikkeita on peritty liian vähän suhteessa menoihin, ne on otettava huomioon seuraavien vuosien käyttövastikkeissa.

Valtion tukemien asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeen on kuitenkin oltava pienempi kuin käyttöarvoltaan samanveroisesta vuokra-asunnoista yleensä perittävä vuokra, kun huoneistojen sijainnit vastaavat toisiaan.

Jos käyttövastikettasi korotetaan, asumisoikeusyhteisön on ilmoitettava siitä sinulle kirjallisesti viimeistään kaksi kuukautta ennen uuden vastikkeen voimaan tuloa. Samalla on ilmoitettava korotuksen peruste ja uusi käyttövastike.

Asumisoikeusyhteisön ei tarvitse ilmoittaa sellaisesta maksun korotuksesta, joka perustuu kulutukseen tai huoneistossasi asuvien henkilöiden lukumäärään. Tälläinen on esimerkiksi henkilölukuun perustuva tai kulutukseen perustuva vesimaksu. Jos korvaus perustuu kulutukseen, kunkin maksukauden kulutuksen määrä on ilmoitettava sinulle.

Lisää aiheesta

Mitä tarkoittaa omakustannusperiaate?

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.