Skip to main content

Mitä tarkoittaa omakustannusperiaate?

Asumisoikeusasuntojen käyttövastike määritellään omakustannusperiaatteella. Omakustannusperiaate tarkoittaa sitä, että käyttövastiketta saa periä enintään määrän, joka tarvitaan kattamaan asuntojen ja niihin liittyvien tilojen rahoitusmenot ja hyvän kiinteistönpidon mukaiset hoitomenot.

Hoito- ja rahoitusmenojen lisäksi asumisoikeuden haltijoilta voidaan kerätä etukäteen vastikkeissa varoja perusparannuksiin, ylläpito- ja hoitokustannuksiin, viiden vuoden välein erääntyviin korkotukilainan ja ns. bullet-lainan lyhennyksiin ja asumisoikeuksien lunastamisiin.

Käyttövastikkeen määräytymisperusteiden on oltava sellaiset, että käyttövastikkeet jakautuvat huoneistojen kesken kohtuullisella tavalla. Käyttövastike voi määräytyä niin, että erilaisia menoeriä varten on eri maksuperuste, kuten huoneiston pinta-ala, sähkön tai muun hyödykkeen todellinen kulutus tai käyttö.  

Valtion tukemien asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeen on oltava pienempi kuin käyttöarvoltaan samanveroisista vuokra-asunnoista yleensä perittävä vuokra, kun huoneistojen sijainnit vastaavat toisiaan.

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 33 § Valtion tukemien asumisoikeusasuntojen käyttövastike

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.