Skip to main content

Mitä tarkoittaa jyvittäminen asumisoikeusasunnoissa?

Asumisoikeusasunnoissa jyvittämisellä tarkoitetaan sitä, että talokohtainen vastikekertymä jaetaan perittäväksi huoneistoille muun kuin suoraan asunnon todellisen pinta-alan perusteella. Jyvityksen tarkoituksena on jakaa talon rakennus- ja hoitokustannukset yksittäisille huoneistoille mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla. Jyvitys koskee vain käyttövastikkeita, eikä jyvityksellä voida muuttaa kohteen asumisoikeusmaksuja.

Jyvityksessä voi esimerkiksi pienten huoneistojen käyttövastikkeiden määräytymisen perusteena oleva laskennallinen pinta-ala suurentua ja isojen huoneistojen laskennallinen pinta-ala pienentyä. Talon jyvitetty kokonaispinta-ala yhteensä kuitenkin vastaa todellisessa asuinkäytössä olevaa kokonaispinta-alaa yhteensä.

Jyvityksessä on huomioitava se, että ara-kohteissa samanlaisista asunnoista tulee periä samaa käyttövastiketta. Saman kohteen sisällä ei siis voida periä eri asukkailta erilaista käyttövastiketta, jos asunnot ovat kooltaan, varustukseltaan, sijainniltaan ja kunnoltaan samanlaisia. Käyttövastike ei myöskään saa olla vastaavalla sijainnilla käyttöarvoltaan samanveroisista huoneistoista yleensä perittävää vuokraa korkeampi.

Jyvityksen muuttaminen

Jyvityksen muuttaminen on käsiteltävä asukashallinnossa, ja yhdessä asukkaiden kanssa olisi pyrittävä oikeudenmukaiseen ja kohtuulliseen lopputulokseen. Asukashallinnolla ei kuitenkaan ole lain mukaan oikeutta päättää jyvityksestä, vaan jyvityksen muuttamisesta ja sen oikeudenmukaisuudesta ja kohtuullisuudesta päättää ja vastaa asumisoikeustalon omistaja. Jos jyvityksen muuttamisesta aiheutuu korotuksia jonkin huoneiston käyttövastikkeeseen, on korotus jaksotettava useammalle vuodelle niin, että vältytään kohtuuttomilta käyttövastikkeen korotuksilta.

Jos jyvitystä halutaan muuttaa, asumisoikeustalon omistajan on haettava siihen lupa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aralta. Jos jyvityksen muutos on tarpeen, jotta käyttövastikkeet asumisoikeuskohteessa jakautuisivat oikeudenmukaisesti tai kaikissa asumisoikeuskohteen asunnoissa saavutettaisiin kohtuullinen ja oikeudenmukainen käyttövastiketaso, Ara voi hyväksyä jyvityksen muutoksen. Hyväksymisen ehtona on myös se, että jyvityksen muutos ei saa aiheuttaa kohtuuttomia käyttövastikkeiden korotuksia.

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 35 § Valtion tukemien asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden tasaus ja pinta-alojen jyvitys

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.