Skip to main content

Talotaso: kohdekohtainen asukashallinto

Asukaskokouksessa asumisoikeuden haltijat päättävät heille sopivimmasta tavasta järjestää kohdekohtainen asukashallinto. Asumisoikeuskohteella tarkoitetaan Aran hyväksymän rakentamis-, perusparannus- tai hankintalainan kohdetta, joka voi käsittää yhden tai useampia asuinrakennuksia.

Asumisoikeuslaki (393/2021) mahdollistaa vaihtoehtoiset ja joustavat toimintamuodot, riippuen yhteisön koosta ja asukkaiden kiinnostuksesta. Asumisoikeuden haltijoiden päätösvalta ja vaikuttamismahdollisuudet asumiseen on tarkoitettu toteutuviksi asumisoikeuslain mukaisen asukashallinnon kautta. Asukashallintoon osallistuminen on asukkaille mahdollisuus vaikuttaa säännösten mukaisin oikeuksin, joita kannattaa osallistumalla käyttää.

Lainsäädännössä on luotu oikeudet osallistumiseen ja tiedonsaantiin, sekä mahdollisuudet vaikuttaa, mutta asukashallinto itse päättää mihin toimintoihin se haluaa lain puitteissa osallistua. Asumisoikeuskohteessa voidaan vapaammin päättää, miten asukashallintoa halutaan hoitaa.

Oikeuksia voi toteuttaa asukaskokous, asukastoimikunta tai asukashallintoa voidaan hoitaa muuten asukaskokouksen päättämällä tavalla.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.