Skip to main content

Toimivallan siirtäminen

Yhteistyöelin voi siirtää toimivaltansa jäsenistään valittavalle toimikunnalle. Yhteistyöelin voi päättää, että seuraavaksi toimikaudeksi ei aseteta yhteistyöelintä, vaan sille kuuluvat tehtävät tai osan tehtävistä hoitaa asumisoikeusyhteisö (45 §).


Yhteistyöelimen muodostaminen voidaan sopeuttaa kunkin yhteisön vallitseviin toimiviin käytäntöihin ja sopiviin tapoihin. Asumisoikeusyhteisöt ovat erilaisia kooltaan, käytännöiltään ja hallintorakenteiltaan. Tarkoituksena on, että yhteistyöelimen koko, kokoontumistiheys ja mahdollisten alatoimikuntien valinta
olisi kullekin yhteisölle sopiva. Suurissa asumisoikeusyhteisöissä jäsenet voidaan valita vaaleilla, jotta yhteistyöelimen koko ei muodostuisi liian suureksi.

Työnjako kohdekohtaisen asukashallinnon ja yhteistyöelimen välillä tulisi olla joustava, jolloin asioita voitaisiin käsitellä sillä asukashallinnon tasolla, mihin ne parhaiten kuuluvat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.