Skip to main content

Valtakunnallinen taso: neuvottelukunta

Asumisoikeusasioiden kehittämistä varten on valtakunnallinen asumisoikeusasioiden neuvottelukunta,
jonka ympäristöministeriö asettaa. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata asumisoikeusjärjestelmän toimintaa, tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja sekä muulla tavoin kehittää asumisoikeusasumista
koskevia asioita (54 §).


Neuvottelukunta toimii asumisoikeuden haltijoiden, yhteisöjen ja viranomaisten neuvottelu- ja yhteistyöelimenä yli yhteisörajojen valtakunnallisella tasolla sekä ympäristöministeriön apuna asumisoikeusasioiden kehittämisessä mm. lausuntojen antajana.

Neuvottelukunnan kokouskuluista vastaavat ne asumisoikeusyhteisöt, joiden edustajia on valittu neuvottelukuntaan. Asukasjäsenten kokouskuluista, esimerkiksi matkoista aiheutuvista kuluista, vastaa asumisoikeusyhteisö. Mahdollisia ansionmenetyksiä ei kuitenkaan korvata. Kokoukseen olisi järjestettävä osallistumismahdollisuus myös digitaalisesti, jotta mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan kokoukseen joustavasti.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.