Skip to main content

Voinko itse vaikuttaa käyttövastikkeen määrään?

Jokaisessa asumisoikeuskohteessa pidetään vuosittain asukaskokouksia, joihin kaikki asukkaat voivat osallistua. Osallistumalla asukaskokouksiin voit olla vaikuttamassa asumistasi koskeviin asioihin. Asukaskokouksissa kohteen asumisoikeuden haltijoilla on oikeus valita asukastoimikunta tai useampia asukastoimikuntia toimeenpanemaan asukaskokouksen päätöksiä.

Asukastoimikunnalla on yhtä asumisoikeuskohdetta koskevissa asioissa muun muassa oikeus

  • osallistua talousarvioesityksen sekä käyttövastikkeiden määritysesityksen valmisteluun

  • tehdä esityksiä vuosittain käyttövastikkeilla ja vuokrilla katettavista talon korjaustoimenpiteistä

  • osallistua talon pitkän ajan korjaussuunnitelman ja rahoitussuunnitelman valmisteluun.

Jos asut asumisoikeusyhdistyksen omistamassa asumisoikeusasunnossa, asukaskokouksessa päätetään käyttövastikkeen menoista, jotka aiheutuvat asukashallinnon tehtävistä. Tällaisia menoja ovat kiinteistöjen ja rakennusten ylläpidon- ja hoidon, sekä niiden tasoa kohottavat perusparannukset ja uudistukset.

Asumisoikeusyhdistyksissä yhdistyksen kokous päättää käyttövastikkeen menoista, joilla katetaan yhdistyksen muut asumisoikeusasunnoista annetun lain mukaiset menot kuten esimerkiksi rakentamisesta aiheutuneet pääomamenot ja keskushallinnon menot.

Lisää aiheesta

Asukashallintoa neljällä tasolla

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 42 § Asukastoimikunta ja asukaskokous

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 44 § Asukastoimikunnan oikeudet asumisoikeuskohteessa

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.