Skip to main content

Asumisoikeuden haltijaksi hyväksyminen

Asumisoikeusyhteisöt hyväksyvät asumisoikeuden haltijat.

Asumisoikeuden haltijaksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen tai häneen rinnastettava henkilö, joka täyttää asumisoikeuslaissa määritellyn asunnon tarve-edellytyksen.

Tarjouskierroksen jälkeen myyntineuvottelija pyytää selvitykset varallisuuden määrästä sekä mahdollisesta omistusasunnosta siltä hakijalta, jolla on pienin järjestysnumero. Selvitykset pitää tehdä hakijan lisäksi hänen mukanaan muuttavien 18-54 vuotiaiden varallisuudesta. Niiden avulla selvitetään, onko hakija oikeutettu solmimaan asumisoikeussopimuksen.

Ara ohjaa ja valvoo asumisoikeusyhteisöjen asukasvalintaa.

Lisää aiheesta

Asunnon tarve ja varallisuus

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.