Skip to main content

Asumisaikavelvoite luovutuksissa

Miten lasketaan asumisaika asumisoikeuden luovutustilanteissa?

Asumisajan laskeminen alkaa siitä päivästä, jolloin asuntoon on väestötietojärjestelmän mukaan muutettu. Asumisaika päättyy väestötietojärjestelmään kirjattuna poismuuttopäivänä. Jos asumisajassa on katkoksia, ne vähentävät 57.1 § edellytettyä 2 vuoden asumisaikaa.

Digi- ja viestintäviraston sivustolta jokainen voi tarkistaa asuinhistoriatietonsa ja toimittaa ne tarvittaessa asumisoikeusyhteisölle.

Lisää aiheesta

Tarkista omat henkilötietosi (Digi- ja viestintävirasto)

Luovutus puolisolle, perheenjäsenelle tai lähisukulaiselle


Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 57.1 § Asumisoikeudesta luopuminen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.