Skip to main content

Luovutus puolisolle, perheenjäsenelle tai lähisukulaiselle

Asumisoikeuden haltijana voit luovuttaa asumisoikeuden

  • puolisollesi

  • sellaiselle perheenjäsenelle, joka asuu luovutushetkellä vakinaisesti huoneistossa

  • suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa olevalle sukulaiselle.

Luovutuksen edellytyksenä on, että asumisoikeuden haltijana olet asunut huoneistossa vähintään kaksi vuotta. Luovutushintana saa olla enintään asumisoikeusmaksun palautusta vastaava summa.

Kenet katsotaan luovutustilanteessa perheenjäseneksi tai sukulaiseksi?

Sille, kenet katsotaan perheenjäseneksi, ei ole tyhjentävää määritelmää. Kyseeseen voivat tulla ainakin asumisoikeuden haltijan ja hänen puolisonsa vanhemmat ja isovanhemmat, lapset ja lapsenlapset sekä asumisoikeuden haltijan ja hänen puolisonsa sisarukset. Tapauskohtaisesti perheenjäseneksi voidaan katsoa muukin henkilö.

Suoraan etenevässä polvessa olevia sukulainen ovat asumisoikeuden haltijan lapsi ja lapsenlapsi.

Suoraan takenevassa polvessa olevia sukulaisia ovat asumisoikeuden haltijan äiti, isä, isoäiti ja isoisä.

Huolehdi, että asumisoikeussopimukseen tehdään merkintä asumisoikeusmaksun palautuksesta sekä asumisoikeuden lakkaamisesta. Vapaudut velvoitteista, kun asumisoikeutesi on merkitty lakanneeksi.

Lisää aiheesta

Asumisoikeusmaksun palautus

Asumisaikavelvoite luovutuksissa

Lait (Finlex)

Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021, 57 § Asumisoikeudesta luopuminen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.