Skip to main content

Föreningsnivå: Styrelseledamöter

Styrelsemedlemskap är en konkret, påtaglig och bindande möjlighet för bostadsrättshavarna att påverka i bostadsrättsföreningen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.