Skip to main content

Riksomfattande nivå: Delegation

För utveckling av bostadsrättsärenden finns en riksomfattande delegation som tillsätts av miljöministeriet. Delegationen har till uppgift att följa bostadsrättssystemets verksamhet, ta initiativ samt på annat sätt utveckla ärenden som gäller bostadsrättsboende (54 §).


Delegationen är ett förhandlings- och samarbetsorgan för bostadsrättshavare, föreningar och myndigheter över samfundsgränserna på riksnivå samt bistår miljöministeriet i utvecklingen av bostadsrättsfrågor, bl.a. i egenskap av den som ger utlåtanden.

För delegationens möteskostnader svarar de bostadsrättsföreningar vars representanter har valts till delegationen. Bostadsrättsföreningen svarar för boendemedlemmarnas möteskostnader, till exempel resekostnader. Eventuella inkomstbortfall ersätts dock inte. Möjlighet att delta i mötet ska också ordnas digitalt så att så många som möjligt kan delta i mötet på ett flexibelt sätt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.