Skip to main content

Uppgifter som omfattas av affärshemlighet

För att tillgodose sina rättigheter behöver boendeförvaltningens organ information om avtal som bolaget ingått, till exempel om underhålls-, energi-, avfalls- och vattenavtal. Avtalen är emellertid förknippade med affärshemligheter, såsom information om ekonomiskt värde. Olovlig användning av information kan försämra innehavaren av affärshemlighetens ställning på marknaden, till exempel vid konkurrensutsättning av upphandlingar.

Med affärshemligheter avses information som uppfyller följande villkor:

  • informationen är inte allmänt känd eller lättillgänglig för personer som behandlar sådana uppgifter

  • informationen har ekonomiskt värde i näringsverksamheten

  • den lagliga innehavaren av informationen har vidtagit skäliga åtgärder för att skydda den.

Föreningar kan endast lämna ut sådan information om avtalens innehåll som inte omfattas av affärshemligheten. Närmare information finns i lagen om företagshemligheter (595/2018). Uppgifter om leverantörens skyldigheter i anslutning till avtalen, till exempel om underhållsåtgärdernas innehåll och omfattning, är sådan information som kan överlåtas till de boende. Prisuppgifter som hänför sig till avtal omfattas av företagshemligheten, även vid upphandlande enheter enligt upphandlingslagen, om prisuppgiften är en företagshemlighet som fastställs av leverantören.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.