Skip to main content

Godkännande som bostadsrättshavare

Från och med 1.9.2023 godkänner bostadsrättssamfunden bostadsrättshavarna.

Som bostadsrättshavare kan godkännas en finsk medborgare som har fyllt 18 år eller en därmed jämförbar person som uppfyller behovskravet för en bostad enligt bostadsrättslagen.

Efter offertrundan begär försäljningsförhandlaren utredningar om förmögenhetens storlek samt om en eventuell ägarbostad av den sökande som har det minsta ordningsnumret. Utredningarna ska förutom sökanden även omfatta förmögenheten av personer över 18 år som flyttar med sökanden. Med hjälp av dem utreds om sökanden har rätt att ingå bostadsrättsavtal.

Ara styr och övervakar valet av boende till bostadsrättssamfund.

Mer om ämnet

Bostadsbehov och förmögenhet

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.