Skip to main content

Skyldighet till boendetid vid överlåtelser

Hur beräknas boendetiden vid överlåtelse av bostadsrätt?

Boendetiden räknas från den dag då bostaden enligt befolkningsdatasystemet har fått en boende. Boendetiden upphör den dag då befolkningsdatasystemet har registrerat att personen flyttar. Om det förekommer avbrott i boendetiden minskar de på boendetiden på 2 år som förutsätts i 57.1 §.

På Myndigheten för digitalisering och kommunikationsverkets webbplats kan var och en kontrollera sina uppgifter om sin bostadshistoria och vid behov skicka dem till bostadsrättssamfundet.

Mer om ämnet

Kontrollera dina personuppgifter (Digi- och kommunikationsverket)

Överlåtelse till make/maka, familjemedlem eller nära släkting


Lagar (Finlex)

Lag om bostadsrättsbostäder 393/2021, 57.1 § Avstående från bostadsrätt

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.