Skip to main content

Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukunnassa on jäsenenä enintään yksi asumisoikeuden haltijoiden edustaja ja yksi edustaja kustakin asumisoikeusyhteisöstä. Asumisoikeuden haltijoiden edustajan kustakin asumisoikeusyhteisöstä valitsee yhteistyöelin. Asumisoikeusyhdistyksen edustajan valitsee yhdistyksen kokous. Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kullekin jäsenelle on valittava henkilökohtainen varajäsen.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Neuvottelukuntaan voi osallistua ympäristöministeriön, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä Valtiokonttorin edustajia.


Neuvottelukunnan kokoonpano ensimmäiselle toimikaudelle
1.1.2023-31.12.2024:

Asoasunnot Uusimaa Oy
Jari Tyvimaa

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy
Mikael Friman, varajäsen Tuula Martin
Jari Riskilä, varajäsen Eva Petäjä

AVAIN Asumisoikeus Oy
Virpi Ylönen, varajäsen Raimo Salovuori
Elias Kiviranta, varajäsen Jan Harti

Helsingin Asumisoikeus Oy - HASO
Nina Maskulin, varajäsen Evgeni Semenov
Juha Viljakainen, varajäsen Katja Remes

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry
Vilma Pihlaja, varajäsen Jouni Parkkonen

Mikkelin Asumisoikeus Oy
Seija Korpinen, varajäsen Jarmo Järvinen
Hannu Sormunen, varajäsen Hannele Vehmanen

Suomen Asumisoikeusasukkaat SASO ry
Veli Savolainen, varajäsen Tiina Uimonen

Varttuneiden Asumisoikeusyhdistys JASO
Anna Maunula, varajäsen Tapio Ruosteinen

Aso-neuvottelukunta (ym.fi)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.