Skip to main content

Yhteistyöelimen valitsema valvoja

Yhteistyöelimellä on oikeus valita valvoja seuraamaan ja tarkastamaan asumisoikeusyhteisön talouden ja hallinnon hoitoa.

Yhteistyöelimen valitsemalla valvojalla on oikeus yhteisö- ja kohdekohtaisiin tietoihin. Valvoja tarkastelisi yhteisötasolla kokonaisuutena esimerkiksi käyttövastikkeiden määrittämisperiaatteita, mutta ei välttämättä perehtyisi kaikkiin yksittäisiä kohteita koskeviin laskelmiin. Löydät tarkempaa tietoa yhteistyöelimen valitseman valvojan pätevyydestä, salassapitovelvollisuudesta ja vahingonkorvausvastuusta kohdasta Asukaskokouksen valitsema valvoja.

Lue lisää

Asukaskokouksen valitsema valvoja

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.