Skip to main content

Delegationens sammansättning

I delegationen ingår högst en företrädare för bostadsrättshavarna och en representant för varje bostadsrättsförening. En representant för bostadsrättshavarna i varje bostadsrättsförening väljs av ett samarbetsorgan. En företrädare för bostadsrättsföreningen väljs av föreningsmötet. Medlemmarna väljs för två år. För varje medlem ska utses en personlig ersättare.

Delegationen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Representanter för miljöministeriet, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet och Statskontoret kan delta i delegationen.


Sammansättning för den första mandatperiod 1.1.2023-31.12.2024

Asoasunnot Uusimaa Oy
Jari Tyvimaa

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy
Mikael Friman, ersättare Tuula Martin
Jari Riskilä, ersättare Eva Petäjä

AVAIN Asumisoikeus Oy
Virpi Ylönen, ersättare Raimo Salovuori
Elias Kiviranta, ersättare Jan Harti

Helsingin Asumisoikeus Oy - HASO
Nina Maskulin, ersättare Evgeni Semenov
Juha Viljakainen, ersättare Katja Remes

Ägarna av hyreshus och bostadsrättshus till rimligt pris i Finland - KOVA rf
Vilma Pihlaja, ersättare Jouni Parkkonen

Mikkelin Asumisoikeus Oy
Seija Korpinen, ersättare Jarmo Järvinen
Hannu Sormunen, ersättare Hannele Vehmanen

Suomen Asumisoikeusasukkaat SASO ry
Veli Savolainen, ersättare Tiina Uimonen

Varttuneiden Asumisoikeusyhdistys JASO
Anna Maunula, ersättare Tapio Ruosteinen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.