Skip to main content

Företrädare för de boende i en annan styrelse än ett bostads- eller fastighetsaktiebolag

Om ägarsamfundets huvudsakliga verksamhetsområde är annat än ägande och besittning av ARA-finansierade bostadsrättshus, väljs de boendes representanter till det organ som särskilt har till uppgift att sköta, underhålla, bereda och verkställa bostadsrättshus. Om det inte finns något sådant organ behöver den inte inrättas. I dessa fall har till exempel disponenten eller ekonomichefen e.d. direkt kontakt med de boendes representanter och boendeförvaltningen genomförs på detta sätt.

Verksamhetsområdet för en bostadsrättsförening som ARA utsett till allmännyttig ska vara produktion av bostadsrättsbostäder till ett skäligt pris. Denna bestämmelse tillämpas alltså på exceptionella situationer om föreningens verksamhetsområde även omfattar annan verksamhet och bostadsrättsbostäder med statligt stöd bokföringsmässigt har separerats från den övriga verksamheten. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att bostadsrättshavarna kan påverka beslutsfattandet om sitt eget boende även vid sådana arrangemang.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.