Skip to main content

Övervakare utsedd av samarbetsorganet

Samarbetsorganet har rätt att utse en övervakare att följa och granska skötseln av bostadsrättsföreningens ekonomi och förvaltning.

Den övervakare som samarbetsorganet utsett har rätt till förenings- och objektspecifika uppgifter. Övervakaren granskar till exempel principerna för fastställande av bruksvederlag som en helhet på föreningsnivå, men är dock inte nödvändigtvis insatt i alla kalkyler som gäller enskilda objekt. Närmare information om kompetensen, tystnadsplikten och skadeståndsansvaret hos den övervakare som är utsedd av samarbetsorganet finns på sidan Övervakare utsedd av boendestämman.

Mer om ämnet

Övervakare utsedd av boendestämman

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.